Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
180 resultaten gevonden

IK BESLOOT ONMIDDELLIJK DAT ER GEEN CURRICULUM ZOU ZIJN

Keeman, Priscilla ; Talent, — 2019

Volgens Joseph S. Renzulli, psycholoog, kan versnellen bij hoogbegaafde leerlingen een waardevolle manier zijn om hen uit te dagen. Hierbij maakt hij ge...

FAWAKA ONDERNEMERSSCHOOL

Fawaka Ondernemersschool ; — 2016

De Fawaka Ondernemersschool wil kinderen leren ondernemen met het oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen. De focus ligt daarbij op de kind...

WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN! - 8

Dekker, Sanne ; Baren-Nawrocka, Jan van ; Boer, Miriam de ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2019

Het achtste boek in de reeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) geeft elke keer drie nieuwe...

LEIDRAAD ONDERZOEKEND LEREN

Baren-Nawrocka, Jan van ; Dekker, Sanne ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2019

Laat zien hoe leraren in het basisonderwijs een project onderzoekend leren kunnen opzetten en uitvoeren. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van...

SPECIAL: 15 JAAR TECHNASIUMSCHOLEN

Jelier, Winnifred ; Bellinzis, Anna Teresa ; Montanus, Monique ; Didactief, — 2019

Reeks thema-artikelen over onderwijs op technasiumscholen. Op deze scholen wordt bètatechnisch projectonderwijs aangeboden met een focus op onder...

GEREEDSCHAP : TECHNIEK&IK

Biesmans, Sonja ; JSW (Jeugd in school en wereld), Gereedschap, — 2019

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode of leermiddelen. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van...

GROOW

Studio Tast, Eindhoven ; — 2018

Toolkit met als doel het visueel structureren van een ontwerpproces. Het proces kan verdeeld worden in vijf verschillende ontwerpstappen. De toolkit bev...

SAMEN ONDERZOEKEN STIMULEERT DE ONTWIKKELING VAN KENNIS EN TAAL [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2019

Basisschool De Opslach in Wommels werkt samen met het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool aan projecten voor onderzoekend leren. U...

THEMA: AMBITIEUS KWALITEITSBELEID

Nijboer, Marijke ; Blankestijn, Lisette ; Kader primair, — 2019

Reeks thema-artikelen over ambitieus kwaliteitsbeleid: 10 Wat zeggen de dalende onderwijsprestaties?De afgelopen twintig jaar zijn de resultaten va...

INFENTO EDUCATIEKIT

Infento ; — 2018

De Infento Educatiekit is ontwikkeld om kinderen vanaf groep 3 op onderzoekende wijze hun creativiteit en technische vaardigheden te helpen vormen. Kind...