Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
203 resultaten gevonden

VAKTAALONTWIKKELING BIJ HET VERKLAREN VAN DRIJVEN EN ZINKEN

Smit, Jantien ; Gijsel, Martine ; Bakker, Arthur ; Pedagogische studiën, — 2020

Het W&T-onderwijs op de basisschool kent verschillende uitdagingen, die in deze ontwerpstudie worden aangegaan door begrips- en (vak)taalontwikkelin...

STEAM CHALLENGEKAARTEN

— 2020

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. STEAM wil de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken stimuleren. De f...

THEMA: NATUUR & TECHNIEK

Es, Annemarie van ; Djoyoadhiningrat-Hol, Karianne ; Poot, Astrid ; Prima Onderwijs, — 2020

Reeks artikelen over Natuur & Techniek met voorbeelden van lessen en projecten:06 Onderzoekend en onderwerpen als aanjager van nieuwsgierigheid...

HOE KUN JE VWO-LEERLINGEN ONDERZOEKENDE COMPETENTIES AANLEREN DIE ZE LATER NODIG HEBBEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Vwo-leerli...

ONDERZOEKEND LEREN OVER DRIJVEN EN ZINKEN

Raijmakers, Maartje ; Schaik, Jo van ; Slim, Tessa ; De Wereld van het jonge kind, — 2020

Drijven en zinken is een populair onderwerp voor onderzoekend leren op de basisschool. Wat leren kinderen van het testen van voorwerpen in een waterbak?...

SPELEND LEREN [special]

Elzinga, Anne ; Jelier, Winnifred ; Jong, Paulien de ; Didactief, — 2020

Didactief-special over spelend leren. Spelenderwijs met kennis aan de slag betekent dat de leerling niet alleen hoort of leest, maar zelf aan de slag ga...

ERVAAR DE WETENSCHAP VIA ONDERZOEKEND LEREN

Dekker, Sanne ; Baren-Nawrocka, Jan van ; Praxisbulletin, — 2020

Dit artikel gaat in op onderzoekend leren, wat uit onderzoek bekend is over de opbrengsten hiervan, en hoe de leerkracht dit kan aanpakken. Bij onderzoe...

HET LEREN EN DE LEEROPBRENGSTEN VAN DOCENTEN EN STUDENTEN IN LEERATELIERS

Koopman, M. ; Aarts, R. ; Hulsker, J. ; Pedagogische studiën, — 2019

Dit artikel beschrijft een onderzoek gericht op hoe docenten en studenten leren in leerateliers en wat de opbrengsten van dit leren zijn. In deze leerat...

EXPLOREON-LEREN: SPELEN EN ONDERZOEKEN

Vries, Nicky de ; Schrumpf, Jenny ; Hotze, Anna ; De Wereld van het jonge kind, — 2020

Vanuit de wens om een meer natuurlijke overgang van groep 2 naar groep 3 te creëren, heeft Hogeschool iPabo samen met OBS de Meerpaal een zogenaamd...

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS ZETTEN DE GROTE REKENDAG IN OM ONDERZOEKEND LEREN BIJ STUDENTEN TE STIMULEREN

Visée, Joran ; Broekhuizen, Martine ; Jonker, Vincent ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe lerarenopleiders basisonderwijs de Grote Rekendag in hun curriculum gebruiken om hun studenten te leren hoe ze onderz...