Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coƶperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
166 resultaten gevonden

KLANK-TEKENKOPPELINGEN VERKENNEN

Geudens, Astrid ; Kerckhove, Eline van ; NoĆ©, Marjolein ; Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, — 2018

In dit artikel pleiten de auteurs voor een kleutervriendelijke aanpak van het leren van klank-letterkoppelingen, waarbij onderzoekend leren centraal sta...

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND SPELEN

Louman, Edith ; Zonjee, Nanda ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over onderzoekend en ontwerpend spelen van jonge kinderen op de basisschool. In 2020 moeten alle basisscholen wetenschap en technologie (W&T...

ONDERZOEKEND LEREN OVER CONSTRUCTIES: HET EFFECT VAN EEN INTERVENTIE OP LEERLING- EN LEERKRACHTNIVEAU OP DE REDENEERVAARDIGHEID VAN LEERLINGEN

Gijsel, Martine ; Sande, Eva van de ; Graaf, J. van der ; NRO, Den Haag ; — 2018

Lessen wetenschap en technologie (W&T) leren kinderen onderzoeksvaardigheden in te zetten om (technische) problemen op te lossen en nieuwe kennis op...

LEREN KIJKEN MET OGEN VAN TOEN

Ros, Bea ; Didactief, — 2018

Hoe kun je leerlingen historisch redeneren bijbrengen? In dit artikel worden een aantal onderzoeken besproken die een bijdrage aan een antwoord hierop w...

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND DE WERELD ONTDEKKEN

Rohaan, Ellen ; Klapwijk, Remke ; Malmberg, Tycho ; — 2018

Boek over natuur- & technieklessen in het basisonderwijs, gericht op pabostudenten en leerkrachten. In het boek wordt de didactiek van ontwerpend en...

DE KUNST VAN HET VERDWALEN

Graswinckel, Anne ; — 2017

Boek voor leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs met werkvormen die erop gericht zijn kinderen op een ontdekkingstocht te laten gaan en het...

DE LEERKRACHT VAN HET KLEUTERLAB

Kesteren, Constance van ; Klamer, Miriam ; Pijls, Monique ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over het Kleuterlab. Het Kleuterlab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Wetenschap & Technieksectie (Ed van den Bergh, Welm...

LEREN IN DE 21STE EEUW

Studulski, Frank ; Velzen, Tessa van ; Hoogenboom, Anne ; Sardes, Utrecht ; — 2018

Een boek over onderzoekend en actief leren: werkvormen en didactieken die leerlingen uitnodigen meer betrokken te zijn op en bij het eigen leren. Niet &...

VERBEELDENDE VORMING

Oenen, Saskia van ; Wubbels, Femke ; Pedagogiek in Praktijk, — 2018

Kunsteducatie wordt tegenwoordig vooral gepromoot als middel om de jeugd creatief, onderzoekend en kritisch te leren denken en werken, stellen de auteur...

VAN EEN POSITIEVE PRAKTIJKERVARING NAAR EEN LEERERVARING

Stappers, Judith ; Hout, Mieke van ; Adams, Tom ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

De afgelopen drie jaar is er binnen het lectoraat Werkplekleren bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) gezocht naar ideeën om het leren van ...