Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coƶperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
170 resultaten gevonden

ONDERZOEKEND LEREN IN HET VMBO

Beek, Jantine van ; Berg, Niek van den ; Didactief, — 2018

Verslag van een onderzoek naar wat docenten in het vmbo doen en zouden willen doen op het gebied van het stimuleren van onderzoekend vermogen bij vmbo-l...

DE GROTE REKENDAG 2019

Keijzer, Ronald ; Abels, Mieke ; Buter, Arlette ; — 2019

Boek met beschrijving van de activiteiten voor de zeventiende Grote Rekendag, die plaatsvindt op 3 april 2019. Het thema van deze 17e editie i...

VAKKUNDIG DRAAIEN MET DE SCHIJF VAN VIJF

Op Heij, Paul ; Montessori Magazine, — 2018

Artikel over de 'Schijf van Vijf' van ontwikkelingspsycholoog Juliette Walma van der Molen. In deze Schijf van Vijf worden talentdomeinen beschreven die...

HOE STUDENTEN VAN DE LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS HUN LEERLINGEN KUNNEN AANZETTEN TOT HET DOORDENKEN VAN VERHOUDINGSPROBLEMEN MET BEHULP VAN AUTHENTIEKE LEERACTIVITEITEN

Op den Kamp, Roos ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2018

Dit artikel gaat in op het thema van de Grote Rekendag 2019: Verhoudingen, met de mens als referentiemaat.Basisschoolleerlingen en studenten van de lera...

MANTLE OF THE EXPERT

Selderslaghs, Bob ; Taylor, Tim ; — 2018

Beeld je in dat je een expert bent: lid van een team ontdekkingsreizigers dat op onderzoek gaat op een onbewoond eiland bijvoorbeeld. Welke informatie h...

KLANK-TEKENKOPPELINGEN VERKENNEN

Geudens, Astrid ; Kerckhove, Eline van ; NoĆ©, Marjolein ; Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, — 2018

In dit artikel pleiten de auteurs voor een kleutervriendelijke aanpak van het leren van klank-letterkoppelingen, waarbij onderzoekend leren centraal sta...

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND SPELEN

Louman, Edith ; Zonjee, Nanda ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over onderzoekend en ontwerpend spelen van jonge kinderen op de basisschool. In 2020 moeten alle basisscholen wetenschap en technologie (W&T...

ONDERZOEKEND LEREN OVER CONSTRUCTIES: HET EFFECT VAN EEN INTERVENTIE OP LEERLING- EN LEERKRACHTNIVEAU OP DE REDENEERVAARDIGHEID VAN LEERLINGEN

Gijsel, Martine ; Sande, Eva van de ; Graaf, J. van der ; NRO, Den Haag ; — 2018

Lessen wetenschap en technologie (W&T) leren kinderen onderzoeksvaardigheden in te zetten om (technische) problemen op te lossen en nieuwe kennis op...

LEREN KIJKEN MET OGEN VAN TOEN

Ros, Bea ; Didactief, — 2018

Hoe kun je leerlingen historisch redeneren bijbrengen? In dit artikel worden een aantal onderzoeken besproken die een bijdrage aan een antwoord hierop w...

DE KUNST VAN HET VERDWALEN

Graswinckel, Anne ; — 2017

Boek voor leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs met werkvormen die erop gericht zijn kinderen op een ontdekkingstocht te laten gaan en het...