Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
194 resultaten gevonden

EXPLOREON-LEREN: SPELEN EN ONDERZOEKEN

Vries, Nicky de ; Schrumpf, Jenny ; Hotze, Anna ; De Wereld van het jonge kind, — 2020

Vanuit de wens om een meer natuurlijke overgang van groep 2 naar groep 3 te creëren, heeft Hogeschool iPabo samen met OBS de Meerpaal een zogenaamd...

WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN! - 9

Dekker, Sanne ; Baren-Nawrocka, Jan van ; Boer, Miriam de ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2020

Het negende boek in de reeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) geeft elke keer drie nieuwe...

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS ZETTEN DE GROTE REKENDAG IN OM ONDERZOEKEND LEREN BIJ STUDENTEN TE STIMULEREN

Vis√©e, Joran ; Broekhuizen, Martine ; Jonker, Vincent ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe lerarenopleiders basisonderwijs de Grote Rekendag in hun curriculum gebruiken om hun studenten te leren hoe ze onderz...

PEUTERLAB - TOOLKIT ONTDEKKEND LEREN

Schilders, Inge ; Mulder, Anneleen ; Bontje, Denise ; — 2020

Deze toolkit bestaat uit vijftig ontdekkaarten die allemaal starten met een ontdekspoor. Dit spoor bestaat uit een open en alledaags materiaal dat uitno...

JUNIORLAB

Het Kleine Avontuur, Gorinchem ; — 2018

JuniorLab is een toolkit voor wereldoriëntatie waarbij wordt uitgegaan van onderzoekend leren. JuniorLab bestaat uit twee toolkits voor groep 4 tot...

OVER WELKE COMPETENTIES MOETEN BASISSCHOOLLEERLINGEN BESCHIKKEN OM INFORMATIE TE VINDEN, TE BEOORDELEN EN TE BEWERKEN VOOR HET BEANTWOORDEN VAN EEN VRAAG?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Onderwijs...

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN BUITEN LEREN BIJ NATUURONDERWIJS OP DE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN OP DE BASISSCHOOL?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Buitenlan...

NIEUWSGIERIGE VRAGEN OPROEPEN

Stokhof, Harry ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe leerkrachten ervoor kunnen zorgen dat leerlingen vragen stellen over onderwerpen waar zij nieuwsgierig naar zijn. Het...

THEMA : TECHNOLOGIE

Valk, Renske ; Ouwerkerk, Erik ; Stammes, Hanna ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Een reeks artikelen binnen het thema technologie in het VO:Alles is Technologie: over nut, noodzaak en de aantrekkingskracht van technologie.Renske Valk...

BEGRIJPEN MET JE HANDEN

Weterings, Annet ; Plamper, Sabine ; — 2019

Een andere visie op het ontwikkelen van creativiteit bij jonge kinderen: het resultaat is niet belangrijk, maar het gaat vooral om de beleving, het opdo...