Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
210 resultaten gevonden

WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN! - 10

Dekker, Sanne ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2021

Het tiende boek in de reeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) geeft elke keer drie nieuwe p...

ZOEK DE VERBINDING MET SPEL

Bontje, Denise ; De Wereld van het jonge kind, — 2021

Irma Smegen (leerkracht basisonderwijs en mindfulnesstrainer) doet een pleidooi om meer tegemoet te komen aan de behoefte van kinderen om te bewegen. Vo...

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN IN HET DOE-LAB

Doemges-Engelen, Daphne ; PO Management, — 2020

Een artikel over het creëren van een prominentere rol van wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Hieraan werkt een aantal Noord-Nederlandse ...

PEER TALK IN COLLABORATIVE WRITING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Herder, Anke ; — 2020

Vanuit het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool is tussen 2012 en 2015 een project uitgevoerd met zes basisscholen, waarin werd nag...

WETEN WAAROVER JE SCHRIJFT EN SCHRIJVEN OVER WAT JE WEET

Norden, Suzanne van ; OnderWijsTijd, — 2021

Het lijkt vanzelfsprekend: dat je al schrijvende steeds beter begrijpt hoe iets in elkaar zit, wat iets nu eigenlijk voor gevoel bij je oproept, of wat ...

WEKT DIT JOUW NIEUWSGIERIGHEID?

Markusse, Annette ; Volgens Bartjens, — 2021

Artikel over nieuwsgierigheid in de wiskundeles. Onderwijs en nieuwsgierigheid zijn volgens de auteur onlosmakelijk verbonden omdat het motiveert tot on...

PRAKTIJK EN THEORIE BIJ ONDERZOEKEND LEREN

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

Hanno van Keulen (expert op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren) stelt in zijn publicatie IJkpunten voor een domein in de ontwikkeling voor ...

ONDERZOEKEN, ONTWERPEN ÉN TAAL LEREN

Eeckhout, Thijs ; Algoet, Marlies ; Taelman, Helena ; De Wereld van het jonge kind, — 2021

Een artikel over STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM en taal kunnen elkaar versterken. Het is belangrijk dat er g...

LILU'S HUIS

Jet-Net/TechNet ; — 2020

De lesmethode Lilu’s Huis bevat een uitgebreide verzameling wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8 rondom de badkamer, de keuken en de w...

COÖPERATIEF LEREN IN WERK EN OVERLEG

Bruin, Tonny ; — 2020

Een brochure met samenwerkingsvormen om coöperatief te leren in werk en overleg. Vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen is een gezamenlijk proces wa...