Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
186 resultaten gevonden

BEGRIJPEN MET JE HANDEN

Weterings, Annet ; Plamper, Sabine ; — 2019

Een andere visie op het ontwikkelen van creativiteit bij jonge kinderen: het resultaat is niet belangrijk, maar het gaat vooral om de beleving, het opdo...

DOSSIER BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN BIJ HET STELLEN VAN EEN ONDERZOEKSVRAAG

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2019

Dit dossier gaat over het begeleiden van leerlingen bij het stellen van een onderzoeksvraag. Een onderzoek van Marie-Louise Bijl in samenwerking met de ...

VAN PLUSKLAS NAAR KLUSKLAS

Stienissen, Frank ; PO Management, — 2019

Artikel over de klusklas. Dit is een klas voor kinderen die liever met hun handen leren. Binnen de klusklas wordt vooral aandacht besteed aan praktische...

ONTWERPEND ONDERWIJS EN TAALDENKEN

Kruk-Smit, Anne van der ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

Vanuit de overheid wordt het verplicht gesteld om ontwerpend en onderzoekend leren op te nemen in het curriculum. Ontwerpend leren hangt samen met onder...

IK BESLOOT ONMIDDELLIJK DAT ER GEEN CURRICULUM ZOU ZIJN

Keeman, Priscilla ; Talent, — 2019

Volgens Joseph S. Renzulli, psycholoog, kan versnellen bij hoogbegaafde leerlingen een waardevolle manier zijn om hen uit te dagen. Hierbij maakt hij ge...

HELEMAAL UITLEGGEN OF ZELF LATEN ONTDEKKEN?

Kirschner, Paul ; Clark, Richard E. ; Sweller, John ; Van twaalf tot achttien, — 2012

Directe, expliciete instructie inclusief oefening en feedback is efficiënter en effectiever dan gedeeltelijke of ongeleide instructie, waarbij leer...

FAWAKA ONDERNEMERSSCHOOL

Fawaka Ondernemersschool ; — 2016

De Fawaka Ondernemersschool wil kinderen leren ondernemen met het oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen. De focus ligt daarbij op de kind...

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN BIJ NATUUR EN TECHNIEK

Graft, Marja van ; Kemmers, Pierre ; Platform Bèta Techniek ; — 2007

Het landelijk project Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) streeft er onder meer naar dat alle basisscholen in staat zijn om techniek een vaste...

WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN! - 8

Dekker, Sanne ; Baren-Nawrocka, Jan van ; Boer, Miriam de ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2019

Het achtste boek in de reeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) geeft elke keer drie nieuwe...

LEIDRAAD ONDERZOEKEND LEREN

Baren-Nawrocka, Jan van ; Dekker, Sanne ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2019

Laat zien hoe leraren in het basisonderwijs een project onderzoekend leren kunnen opzetten en uitvoeren. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van...