Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
225 resultaten gevonden

DE UITVINDERS

Uitvinders ; — 2021

De Uitvinders bieden lesprogramma's aan voor alle groepen van het basisonderwijs rondom onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen kunnen aan de slag ...

SPELEND LEREN

Schrover, Els ; CBO ; — 2021

De Spelend Leren boekjes – uitgebracht door Dr. Els Schrover in samenwerking met het CBO Talent Development – bieden uitdagend lesmateriaal ...

NOZIE DE NIEUWSGIERIGE

Gerarts, Kim ; Lamers, Puck ; Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; Visschedijk, Joke ; — 2021

Kaarten om de nieuwsgiuerigheid van leerlingen aan te wakkeren en ze zo te stimuleren onderzoekend en ontwerpend te leren. Volgens Nozie is iederee...

WETEN WAT WERKT BIJ LEREN ONTDEKKEN

Platform Samen Onderzoeken ; — 2021

Soms wordt de vraag gesteld of Onderzoekend en Ontwerpend Leren, Ontdekkend Leren, of Leren Ontdekken wel werken in het basisonderwijs. Zijn er ‘b...

THEMATISEREN DOEN WE SAMEN

Pompert, Bea ; Koning, Lorien de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

In Ontwikkelingsgericht Onderwijs kunnen leerkrachten middels thematiseren proberen om aan de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van alle leerlinge...

VAN LEERTHEORIE NAAR ONDERWIJSPRAKTIJK

Veen, Tjipke van der ; Wal, Jos van der ; — 2021

Dit boek vertaalt leerpsychologische inzichten en onderzoeksresultaten naar leerprincipes voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het boek bevat uiteen...

NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN

Leraar24 ; — 2021

Er zijn heel veel aanbieders van educatieve activiteiten. Allemaal even leuk en leerzaam voor de leerlingen, maar waar moet je de tijd vandaan halen om ...

DIGITALE TIPS VOOR W&T

Graaf, Joep van der ; Didactief, — 2021

Een artikel van het geven van Wetenschap & techniek (W&T) in het afstandsonderwijs. Onderzoekend leren is bij W&T een kernbegrip. Er zijn vi...

BEGRIJPEN MET JE HANDEN

Weterings, Annet ; Plamper, Sabine ; — 2021

Een andere visie op het ontwikkelen van creativiteit bij jonge kinderen: het resultaat is niet belangrijk, maar het gaat vooral om de beleving, het opdo...

LOGISCH EN KRITISCH DENKEN

Burgers, Simon ; — 2021

Boek over het logisch en kritisch denken voor hbo-studenten en wo-studenten. Het boek heeft als doel om het vermogen tot logisch denken, helder analyser...