Catalogus

20840 resultaten gevonden

GEKLEURDE LEESLINIAAL DUO

— 2020

Set van 10 verschillend gekleurde leeslinialen als hulpmiddel voor kinderen met leesproblemen of dyslexie.

LEREN MET MULTIMEDIA: TIEN TIPS

Bergsen, Sarah ; Meester, Erik ; Didactief, — 2019

In dit artikel worden tien tips besproken om multimedia beter in te zetten. Deze tips zijn gebaseerd op experimenten van onderwijspsycholoog Richard May...

DIGITALE GELETTERDHEID & BURGERSCHAP [Special]

Jelier, Winnifred ; Bloem, Filip ; Jong, Paulien de ; Didactief, — 2019

Didactief-special over digitale geletterdheid en burgerschap. In het huidige curriculum is nog niet altijd voldoende aandacht voor digitale gelette...

BURN-OUT

Schalk, Genardus ; Beter Begeleiden, — 2019

In dit artikel wordt besproken wat een burn-out is, hoe deze herkend kan worden en hoe deze een wending in het leven teweeg kan brengen, waardoor het ee...

HISTORISCH DENKEN OVER BRONNEN

Nieuwenhuyse, Karel van ; Roose, Hanne ; Depaepe, Fien ; — 2016

In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet alleen om tot kennis van het verleden te komen. Bronnen verduidelijken evenzeer hoe geschiedenis tot st...

AANPAK IPB

Kennisnet, Zoetermeer ; — 2019

Kennisnet heeft een website gemaakt, zodat scholen niets over het hoofd zien bij het regelen van de Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). De website i...

GELIJKE KANSEN ALLIANTIE

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2016

Soepeler overgangen tussen schoolsoorten, leren van elkaars ervaringen, bewustwording bij alle betrokkenen, ruimte om te experimenteren en een investeri...

HANDBOEK ONTWIKKELINGSPSYCHOPATHOLOGIE BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN

Rigter, Jakop ; — 2020

Handboek ontwikkelingspsychopathologie voor kinderen en jeugdigen biedt een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen b...

SAMEN VOOR ALLE KINDEREN

Stichting Samen voor Alle Kinderen ; — 2019

Een kind dat niet meekan op schoolreisje of op zijn verjaardag niet trakteert: volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit één op d...