Catalogus

20769 resultaten gevonden

WORD WIE JE BENT

Ponjee, Tijn ;

Basisboek bedoeld als hulpmiddel in opleidingen, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Na een korte introductie van de theorie van karakterstructu...

DE KRACHT VAN ORGANISCH LEIDERSCHAP

Molen, Ronald van der ; — 2018

Boek over organisach leiderschap, een mensgerichte manier van leidinggeven. Organisch leiderschap is gericht op het aanwakkeren van leiderschap in medew...

LEREN REKENEN ZONDER PROBLEMEN?

Treffers, Adri ; Volgens Bartjens, — 2019

In de kerndoelen van het rekenonderwijs is te lezen dat de rekenkennis- en vaardigheden in praktische situaties toepasbaar moet zijn. Adri Treffers, eme...

SOCIALE VEILIGHEID IN DE KLAS: INZICHT EN INTERVENTIE

Jongejan, Wilma ; Pronk, Jeroen ; Bosma, Tirza ; Remediaal, — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe docenten meer zicht kunnen krijgen op de klassendynamiek en hoe hij deze dynamiek kan beïnvloeden. Sinds schoolj...

DE LERAAR WORDT OP WAARDE GESCHAT

Visser, Suzanne ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Artikel met een evaluatie van Leerling 2020 (een project van Schoolinfo in opdracht van de VO-raad) en een beschrijving van een nieuw programma, al...

LEREND ONDERWIJS VOOR EEN LEREND NEDERLAND

PO-Raad, Utrecht ; VO-Raad, Utrecht ; MBO-raad, Woerden ; Edventure, Den Haag ; — 2019

Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO  Raad, ...

THEMA: TOEKOMSTBESTENDIG LOB

Stemkens, Twan ; Valk, Renske ; Engbers, Bart ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Reeks thema-artikelen over toekomstbestendige loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 06 LOB als ontdekkingstocht laten... of leren kiezen? I...

EEN EZEL STOOT ZICH IN HET ALGEMEEN...

Hendrikse, H.P. ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

In dit artikel worden belangrijke vragen over het onderwijs aangestipt naar aanleiding van het bezoek aan de conferentie PME42 in Ulmeå, Zweden.&n...

MEETKUNST OP DE PABO HOGESCHOOL ROTTERDAM

Oprins, B. A. M. ; Keijzer, R. ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?Het meetkunstprojec...

INVESTEREN IN KINDEREN VAN 0-12 JAAR

Slot, Pauline ; Leseman, Paul ; Kinderopvangfonds ; — 2019

Investeren in kinderen van 0-12 jaar is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren...