Catalogus

21217 resultaten gevonden

THEMAPAGINA LERARENTEKORT

PO-Raad, Utrecht ; — 2020

De PO-Raad heeft een themapagina ingericht over het lerarentekort. Dit complexe probleem vraagt om een mix aan maatregelen en nauwe samenwerking tu...

DE VVE-MAATREGEL

Weijenberg, Astrid van de ; Bukman, Bert ; Management Kinderopvang, — 2020

Per 1 augustus 2020 wordt 16 uur per week voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters in heel Nederland verplicht. In Management Kinderopvang wordt in e...

MET REKENOGEN BEKEKEN

Bree, Rob van ; Bree, Hanneke van ; — 2020

Beschrijving van rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De activiteiten zijn verdeeld over de doelgebieden tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. V...

BASISKENNIS NATUUR EN TECHNIEK

Embrechts, Anika ; Jansen, Petra ; Horst, Wolter ; — 2020

Het boek Basiskennis natuur en techniek is geschreven voor startende pabostudenten die de toelatingstoets Natuur en techniek moeten maken en nog niet he...

GEZONDHEID EN WELZIJN VAN JONGEREN IN NEDERLAND

Stevens, Gonneke ; Dorsselaer, Saskia van ; Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag ; Trimbos Instituut, Utrecht ; Universiteit Utrecht ; — 2020

Nederlandse scholieren zijn positief over hun sociale relaties, worden weinig gepest en hebben weinig psychosomatische klachten in vergelijking met ande...

PROTOCOL VOLLEDIG OPENEN BASISONDERWIJS

— 2020

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs. Het kabinet heeft aangekondigd dat basissch...

DE VREEDZAME SCHOOL [versie 4 2020]

Pauw, Leo ; — 2020

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school...

ZELFREGULATIE IN EEN NOTENDOP

Gerarts, Kim ; Mark, Jenneken van der ; — 2020

Wat kun je doen – als leraar, maar ook als school – om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot z...

CURRICULUMKIT

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; — 2020

CurriculumKit is een kaartspel om samen met de vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Met het team worden in ongeveer 2.5 ...

ZO ONTWIKKEL JE SUCCESVOLLE INTERACTIES MET LEERLINGEN MET ASS

Geveke, Carla ; Steenbeek, Hendrien ; Steen, Steffie van der ; Kind en adolescent praktijk, — 2020

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten het lastig vinden om leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) passende ondersteuning te geven en een goede...