Catalogus

21343 resultaten gevonden

NPV-J-3

Barelds, D.P.H. ; Luteijn, F. ; Dijk, H. van ; — 2020

Vragenlijst waarmee persoonlijkheidseigenschappen van kinderen in de leeftijd van 9-16 jaar in kaart kunnen worden gebracht.

WIJZER IN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

Voorde, Severine van der ; — 2020

Boek  met een overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5. Dit omvat: verstan...

HET LESPAKKET HOMO IN DE KLAS: GOEDE VOORNEMENS?

Boersma, Henriette ; Bucx, Freek ; Keuzenkamp, Saskia ; Pedagogiek, — 2020

Deze studie onderzoekt het effect van het lespakket Homo in de Klas (Queer in the classroom) op de bereidheid van orthodox-christelijke leerlingen van v...

GROTE UITDAGING VOOR HET ONDERWIJS

Lieskamp, Myriam ; Schoolmanagement Totaal, — 2020

Begin dit jaar publiceerden een aantal organisaties, zoals de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk het discussiestuk De toekomst van ons onderwijs. Een ple...

PESTEN OP 'DE GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST'

Run, Saskia van ; Schayck, Onno van ; Urlings, Eline ; Pedagogiek, — 2020

Om het welzijn en de gezondheid van leerlingen te verbeteren, implementeren verschillende Nederlandse scholen momenteel gezondheidsbevorderende leefstij...

DLE SCHALEN INDICATIESTELLING LWOO EN PRO (2021-2022)

Melis, Gerard ; — 2020

Overzicht van de DLE-schalen van toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen - in de meest recente uitvoering, voorzien van de m...

TOEKOMSTKUNDE

WWF, Zeist ; — 2020

Toekomstkunde van het Wereld Natuur Fonds is gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren, waarbij kin...

AUTISME VANUIT EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

Delfos, Martine ; Groot, Norbert ; PICOWO, — 2020

Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot e...

HET IQ EN DE INTELLIGENTIE

Delfos, Martine ; PICOWO, — 2020

Het IQ en de intelligentie is deel 19 van de PICOWO-serie, wetenschappelijke onderzoeken met theorieën en modellen ontwikkeld vanuit het Psychologi...

HOE KUN JE GOED DIFFERENTIËREN BIJ REKENLES OP HET MBO?

Leraar24 ; Leraar24, — 2016

Binnen het mbo zijn er grote verschillen in rekenvaardigheid. Vaak is er bij studenten sprake van rekenangst en weerstand tegen rekenen. Met het model i...