ONDERZOEKEN, ONTWERPEN ÉN TAAL LEREN
help laag-taalvaardige kleuters

Een artikel over STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM en taal kunnen elkaar versterken. Het is belangrijk dat er geen losse activiteiten gepland worden, maar dat er gekozen wordt voor een cyclus met verschillende fases die op elkaar volgen en niet zonder elkaar kunnen, de STEM-cyclus. Hiervan bestaan twee soorten: de onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus. Beide bestaan uit een probleemstelling, een brainstorm, een onderzoeks- of ontwerpfase, testen en ten slotte een evaluatie. Het is belangrijk om de probleemstelling duidelijk te vertellen, zodat de kleuters deze meteen begrijpen. Daarnaast moet hun betrokkenheid gewonnen worden. Dit kan door te investeren in preteaching, waarbij kleuters worden ingewijd in het onderwerp, het probleem en enkele mogelijke oplossingen. Verder is het belangrijk om één onderwerp tegelijkertijd te behandelen en na te denken over mogelijke moeilijkheden die de kleuters zullen ondervinden.


Titel informatie
Auteur

Eeckhout, Thijs; Algoet, Marlies; Taelman, Helena

Tijdschrift

De Wereld van het jonge kind

Uitgave

Jrg. 48 (2020-2021), nr. 6 (februari 2021)

Collatie

p. 18-21

Annotatie

Literatuurlijst is beschikbaar via www.hjk-online.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021