WEKT DIT JOUW NIEUWSGIERIGHEID?
onderzoek je eigen wiskundige houding

Artikel over nieuwsgierigheid in de wiskundeles. Onderwijs en nieuwsgierigheid zijn volgens de auteur onlosmakelijk verbonden omdat het motiveert tot ontdekken, onderzoeken en leren. De leerkracht kan vaak de motor van de nieuwsgierigheid binnen de groep zijn, door zelf een onderzoekende en nieuwsgierige houding aan te nemen. 

Wanneer pabostudenten wordt gevraagd om zelf een rekenvraag te bedenken bij een krantenbericht, komen ze meestal met gesloten vragen. Open vragen komen nog niet vaak op, terwijl deze juist een belangrijke manier zijn om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Het is daarom belangrijk dat zij vanaf de start van de opleiding ervaren dat het bij wiskunde ook gaat om heruitvinden, reflecteren en om de behoefte om zaken diepgaander te begrijpen: kortom een wiskundige houding.

De wiskundige houding kan pas worden ontwikkeld als er bewustzijn is van het eigen oplossingsgedrag. Het artikel bevat een enquete met vier vragen waarmee de wiskundige attitude in kaart kan worden gebracht. Ervaren leerkrachten zullen deze enquete anders invullen dan pabostudenten, maar voor beide groepen kan dit een manier zijn om de eigen houding te onderzoeken en te bespreken met collega's. Zo'n gesprek kan ook ideeën opleveren voor het ontwerpen van onderwijs waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, om georganiseerde nieuwsgierigheid de kern van het reken-wiskundeonderwijs te maken. 


Titel informatie
Auteur

Markusse, Annette

Tijdschrift

Volgens Bartjens

Uitgave

Jrg. 40 (2020-2021), nr. 3 (januari 2021)

Collatie

p. 15 - 17

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2021