CONFLICTEN ALS LEERSITUATIES
zelfregulering van emoties

Conflicten tussen kinderen, bijvoorbeeld over speelgoed, over wie mag meedoen, over rollen, kunnen lastig zijn. Toch zijn dit ook leerervaringen. Het artikel gaat in op hoe leerkrachten jonge kinderen kunnen begeleiden richting meer zelfcontrole en emotieregulering. Bij een conflict kunnen de emoties hoog oplopen, dan is extra aandacht nodig om de emotie te reguleren. Het artikel geeft hier vier handreikingen voor. De eerste tip is om woorden te geven aan emoties, om het bewustzijn hiervan te vergroten. De tweede tip is om een veilige haven te zijn voor snel geëmotioneerde kinderen, om samen het conflict op te lossen. Als derde tip wordt gegeven om juist niet eisen als "niet doen" en "stoppen" te stellen, maar in plaats daarvan positieve aanwijzingen en suggesties te doen. Bij jonge kinderen werkt het vaak ook om de verleiding weg te halen. De vierde tip is een cultuur van samen conflicten oplossen te creëren, met regels, afspraken en gewoontes om het samen weer op te lossen.


Titel informatie
Auteur

Singer, Elly

Tijdschrift

De Wereld van het jonge kind

Uitgave

Jrg. 47 (2019-2020), nr. 6 (februari 2020)

Collatie

p. 26-29

Annotatie

Literatuurlijst is beschikbaar via www.hjk-online.nl/artikelen

Publicatiejaar

2020