EXPERIMENTING MATTERS
learning and assessing science skills in primary education

In dit promotieonderzoek is nagegaan in hoeverre een expliciete instructiemethode effectiever is dan leren door doen, wat de gangbare praktijk is in de meeste Wetenschap & Techniek (W&T) lessen op basisscholen. Er word antwoord gegeven op de vraag hoe een leerkracht po-leerlingen in de lessen W&T het beste onderzoeksvaardigheden kan bijbrengen. Er worden in dit proefschrift vier verschillende studies beschreven. De eerste studie betreft een beschrijving van het instructieraamwerk (een set ontwerpprincipes) dat gebruikt is om experimentele lessenseries te ontwerpen. De tweede studie bespreekt de betrouwbaarheid en validiteit van de verschillende meetinstrumenten waaronder zogeheten ‘performance assessments’. In de derde studie worden de effecten van de 168 experimentele interventies geanalyseerd en besproken. Ten slotte gaat de vierde studie in op het gebruik van performance assessments als diagnostisch instrument voor de docent.

Het proefschrift heeft twee belangrijke opbrengsten. Ten eerste een effectieve aanpak om onderzoeksvaardigheden aan te leren en ten tweede verschillende toetsvormen waarmee de onderzoeksvaardigheden gemeten kunnen worden. Een van de toetsvormen, performance assessment, is ook bruikbaar om problemen van leerlingen te diagnosticeren en daarmee instructie in de klas te optimaliseren.

Tenslotte adviseert de auteur docenten om leerlingen niet alleen experimenten te laten uitvoeren puur als leuk en motiverend onderdeel van W&T lessen, maar om net zoveel aandacht te besteden aan het aanleren van onderzoeksvaardigheden als er nu besteed wordt aan inhoudelijke kennis over natuurwetenschappelijke fenomenen. Het is volgens de auteur belangrijk om deeltaken en steeds complexere experimenten zorgvuldig op te nemen in het W&T programma, tot de leerlingen in staat zijn om alle vaardigheden zelfstandig en geïntegreerd toe te passen


Downloads
Titel informatie
Auteur

Kruit, Patricia

Uitgave

Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2018

Collatie

186 p.

ISBN

9789492497048

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2018