Databank dossiers

Onderzoekend leren

Ontdekkend leren is actief, onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coƶperatieve werkvormen en de meervoudige intelligenties van Gardner. Het heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de motivatie. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus niet om het leren van losse feitjes. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat de leerling de leerstof beter onthoudt als hij het zelf ontdekt.
227 resultaten gevonden

IMPULSEN VOOR NIEUWSGIERIGHEID

Marell, Jos ; — 2017

Beschrijving van wat nieuwsgierigheid inhoudt, waar het aan herkend kan worden en waarvoor het in het onderwijs van belang is. Nieuwsgierigheid is te be...

STARTBLOKKEN VAN BASISONTWIKKELING : ONDERZOEKSGERICHT SPEL

Meer, Levineke van der ; Vingerhoets, Isabelle ; Waard, Hermien de ;

Praktijkverhalen van onderzoeksgerichte spelactiviteiten verbonden aan de theorie en waarin lezers worden uitgenodigd om met elkaar door te praten over ...

WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN! - 11

Dekker, Sanne ; Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, — 2022

Het elfde boek in de reeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) geeft elke keer drie nieuwe pr...

DE UITVINDERS

— 2021

De Uitvinders bieden lesprogramma's aan voor alle groepen van het basisonderwijs rondom onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen kunnen aan de slag ...

SPELEND LEREN

Schrover, Els ; CBO ; — 2021

De Spelend Leren boekjes – uitgebracht door Dr. Els Schrover in samenwerking met het CBO Talent Development – bieden uitdagend lesmateriaal ...

NOZIE DE NIEUWSGIERIGE

Gerarts, Kim ; Lamers, Puck ; Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; Visschedijk, Joke ; — 2021

Kaarten om de nieuwsgiuerigheid van leerlingen aan te wakkeren en ze zo te stimuleren onderzoekend en ontwerpend te leren. Volgens Nozie is iederee...

WETEN WAT WERKT BIJ LEREN ONTDEKKEN

Platform Samen Onderzoeken ; — 2021

Soms wordt de vraag gesteld of Onderzoekend en Ontwerpend Leren, Ontdekkend Leren, of Leren Ontdekken wel werken in het basisonderwijs. Zijn er ‘b...

BRAINY

— 2021

Brainy is een online onderzoekstool om informatievaardigheden te implementeren in de dagelijkse lesstof. Brainy is te combineren met elke meth...

THEMATISEREN DOEN WE SAMEN

Pompert, Bea ; Koning, Lorien de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

In Ontwikkelingsgericht Onderwijs kunnen leerkrachten middels thematiseren proberen om aan de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van alle leerlinge...

VAN LEERTHEORIE NAAR ONDERWIJSPRAKTIJK

Veen, Tjipke van der ; Wal, Jos van der ; — 2021

Dit boek vertaalt leerpsychologische inzichten en onderzoeksresultaten naar leerprincipes voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het boek bevat uiteen...